Archiv autora: admin

Jak napsat válku

Kritika Radima KOPÁČE na román Lázeňské dobrodružství
v 32. čísle časopisu ROZHLAS z července 2014.

V nakladatelství Akropolis vyšla kniha s vyloženě letním názvem – Lázeňské dobrodružství. Odpočin­ková četba to ale moc není. Auto­rem je zkušený prozaik a scenáris­ta Roman Ráž (1935) a tématem první světová válka, která vypukla právě před sto lety.

Celý článek najdete zde:
PDF formát – Jak_napsat_válku

Láska v době války

Kritika Ladislavy CHATEAU na román Lázeňské dobrodružství v časopise
„NAŠE RODINA“ v červenci 2014.

Už obálka nové knihy Romana Ráže Lázeňské dobrodružství (Akropolis) napovídá obsah: dvojice v objetí, lesní zákoutí v letní sezóně, slunečník… Mož­ná je ta půvabná žena v bílých krajkových šatech Marie Klánská, hlavní hrdinka románu, kterou malíř zachytil, když přijela do moravských Slaňan, místa, kde prožila velkou lásku i zklamání. A léta první světové války.

Celý článek najdete zde:
PDF formát – Láska v době války

Roman Ráž si myslí, že v Třeboni plyne čas klidněji

Rozhovor s  Romanem Rážem v květnovém čísle časopisu Jižní Čechy

Třeboň – Třeboň, to je takový sen mezi rybníky! Když si před­stavíte, kolik generací pama­tují ty hráze. Jak geniální byl Jakub Krčín! Jak moudří byli Rožmberkové i Schwarzenbergové! Už tehdy, když jsem tu byl poprvé, jsem si řekl: Tady bych chtěl být. Trávit tu dlouhé chvíle. Třeba tu mít chalupu.“

Celý článek najdete zde:

PDF formát - Roman Ráž si myslí, že v Třeboni plyne čas klidněji.

Otázky Romanu Rážovi – František Cingr.

1/Proč se autor, píšící většinou o současném životě, naposledy jsem četl vaše prózy Kámen v okně, Nevěř mi ani slovo  a V jídelně se nevraždí,  obrátil k minulosti?

Lázeňské dobrodružství je moje dvaadvacátá knížka. Napřed jsem psal absurdní, pak groteskní prózu, po čase jsem přešel na starou dobrou realistickou prózu, samozřejmě bez přemíry popisů a stále s absurdně groteskními prvky, takže nijak nevybočovala z mé linie moderní prózy, no a teď došlo v mém psaní k posunu ve směru k historickému tématu. Ale není to historický román, je to rodinný příběh, vlastně jakási love story, v níž jsem se snažil zúročit něco z toho, co prožila naše rodina. Jak člověk přichází do let, má pocit, že by měl bilancovat svůj život. A uvědomí si, kolik je toho dlužen minulosti, tedy rodině, bez níž by určitě nebyl takový, jaký je.

2/Jde opravdu o rodinnou historii, jak vyplývá z věnování babičce Marii, která se musela narodit po polovině 19. století?

Samozřejmě jde o pohled do historie mé rodiny. Ovšem ne doslova. Jak řekl Brecht, pravda by byla příliš nudná, příběh je vždy třeba dokomponovat a také zobecnit, aby to nebyla jen kuriozita.

Příběh Marie můžete vnímat nostalgicky, melancholicky, ironicky. Prostě, jak se vám líbí. Na všem, co odvanula  doba, je vždy něco smutného, zároveň však dojemného i humorného. Dnes těžko chápeme, čím se lidé tehdy vzrušovali a bavili. Na to, co prožívali naši předkové, se díváme shovívavě. Pokud ovšem nešlo o tragické události. Těm na jejich hrůze čas nic neubral. Proto jsem zakomponoval do románu i tragické motivy, jako jsou záběry z fronty, smrt, zranění, bída, zkrátka všechno, čím lidé tehdy žili.

3/Nezapřete veselou strunku ve své duši, i když zaznívají i melancholické tóny, jako v Prodavači humoru. Je to dáno povahou, nebo vycházíte z pozorování života?

Asi je to spíš povahou. Nejsem zrovna veselá kopa, nepovažuju se za optimistu, pořád si myslím, že optimismus je nedostatek informací, ale na druhé straně se rád bavím, humor považuju za jednu z nejdůležitějších hnacích sil v životě, mám rád lidi, snadno s nimi navazuji kontakt, vždycky se zajímám o jejich práci, starosti i potěšení, proto mám také spoustu dobrých známých a přátel, a jsem přesvědčen, že bohatství člověka spočívá ve vztazích k druhým lidem, bez ohledu na to, kolik radosti i zklamání mu ty vztahy přinášejí.

4/Píšete o době 1. světové války. V létě si připomeneme sto let od jejího vypuknutí. Nakolik se od té doby změnil svět?

První světovou válkou začalo dvacáté století. Probudila lidi z idyly, od Napoleonských válek se v Evropě tak intenzívně a všude neválčilo! Viktoriánská epocha i císařství Františka Josefa I. byla svým způsobem úžasná léta. To se snažím v románu zachytit, ten zlom, najednou se zabíjelo, přišly nové ideologie, revoluce, vynálezy, nová morálka, móda …Válka vždy vývoj urychlí a zdramatizuje. Právě jí začala moderní doba. Všechno dál, až do devadesátých let, bylo jen vylepšováním toho, co se urodilo za první války a těsně po ní. Teprve rozmach informačních technologii přinesl obdobný zvrat, počítači, internetem, globální komunikací, začíná jedenadvacáté století. To dvacáté bylo nejkratší, nejdramatičtější, nejotřesnější i nejabsurdnější století v moderní historii. Kdo je prožil, zažil skutečné dobrodružství.

5/ V čem spatřujete naději?

Třeba se lidé tím stoletím poučili a povedou si lépe. I když to na mnoha místech světa, od Nigérie po Ukrajinu, vůbec tak nevypadá.

Lázeňské dobrodružství

Lazenske_dobrodruzstviMohutná románová freska známého autora připomíná sto let od vypuknutí vojenského konfliktu, označovaného jako I. světová válka. Roman Ráž zde zachycuje její pohnuté dny i následná tři léta bojů levice s pravicí o charakter nového čs. státu. Na pozadí historických událostí rozvíjí příběh vídeňské Češky Marie Klánské, která odchází do rodících se moravských lázní Slaňan, kde prožívá nejen své problematické manželství, mateřství, novou lásku i ztrátu všech životních jistot, hlavně však „dobrodružná“ léta války, tolik měnící lidské charaktery. Román postihuje útrapy prostých lidí v zázemí i na frontě, nabízí pohled na vývoj války na srbské i ruské frontě, ale i na osudy zběhů v trestaneckém táboře na italské frontě v Dolomitech. Strhující líčení vídeňského života v předválečném bezstarostném Kaiserstadtu i nevyjasněných politických cílů v Čechách je vystřídáno obrazem válečných útrap celé monarchie, jejím rozpadem i kritikou neschopnosti nového čs. státu vyřešit nezaujatě a demokraticky vztah české většiny k německé menšině, což se pak tragicky projevilo v roce 1938. Stejně kriticky je tu zachycena i revoluční vlna, inspirovaná ruskou bolševickou revolucí, která po válce prošla Evropou a málem již tehdy uvrhla náš nový stát do komunistického područí.